CEO’s prijzen minister Schulz voor programma Beter Benutten

De CEO’s als vertegenwoordigers van werkgevers in de Beter Benutten-regio’s zijn blij met het initiatief van de minister voor het programma Beter Benutten.

Dat staat in een gezamenlijke verklaring van de CEO's, aangeboden aan minister Schulz.

Minder vertraging, minder files

Werkgevers zijn door het programma nauwer betrokken bij het oplossen van verkeer- en vervoersproblemen in Nederland. Werkgevers en overheden slaan de handen ineen voor diverse vormen van slim reizen. De gezamenlijke doelstelling is: minder vertraging, minder files en CO2-reductie. In de regio Arnhem Nijmegen zijn de afgelopen jaren goede resultaten geboekt met werkgeversaanpak en spitsmijden.

Betere infrastructuur en gedragsverandering

Ook de komende jaren wil het bedrijfsleven samen met overheden investeren in samenwerking gericht op betere infrastructuur en gedragsverandering bij mobilisten