Betere invaart voor schepen bij haven van Doesburg: start aanleg van zwaaikom

Verbetering veiligheid en doorstroming scheepvaartverkeer op de IJssel

rotra Doesburg haven

Rijkswaterstaat werkt met het project Zwaaikom Doesburg aan een aanpassing van de invaart naar de haven Doesburg en de aanleg van een zwaaikom voor Klasse IV schepen. Door deze maatregelen kunnen Klasse IV schepen voortaan in de haven keren en hoeft dit niet meer op de rivier.

Meer duurzaam transport over water

Deze schepen zijn 110 meter lang en kunnen 2750 ton vervoeren. Dit is ongeveer de lading van 120 vrachtwagens. Met deze maatregel verbetert de veiligheid en de doorstroming voor het scheepvaarverkeer op de IJssel. Zo kan meer duurzaam transport over water plaatsvinden. Het zorgt ook voor minder drukte op de weg.

Begin februari 2018 heeft Rijkswaterstaat de opdracht gegund aan aannemer Tebezo. Het project wordt gefinancierd vanuit Slimopweg, Beter Benutten Vervolg regio Arnhem-Nijmegen.

Voorbereidend onderzoek van start

De komende maanden starten voorbereidende onderzoeken en het aanvragen van de benodigde vergunningen. Nadat die zijn verkregen, kan volgens de planning, rond de zomer worden begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Het geheel is gericht op oplevering van het werk voor eind 2018.