52 slimme verkeerslichten in de regio Arnhem Nijmegen

Met innovatie in verkeersmanagement de bereikbaarheid van de regio verbeteren

Pleij

In de regio Arnhem Nijmegen worden dit jaar 52 slimme verkeerslichten (iVRI’s) geïnstalleerd. Deze iVRI’s komen op een aantal hoofdroutes in het regionale en stedelijke wegennetwerk. Met deze slimme verkeerslichten willen we de doorstroming op die routes verbeteren. Daarmee wordt de bereikbaarheid van en in de regio verbeterd.

De 52 intelligente verkeersregelinstallaties komen op drukke, strategische routes in de regio, en in Arnhem en Nijmegen. In Arnhem komen ze op de Pleijroute - van Velperbroek tot aan de Westervoortse dijk -, op het Nijmeegseplein bij het Gelredome, en bij het station en Airborneplein. In Nijmegen gaat het om de Oranjesingel, het Keizer Karelplein, Quackplein en de S100 Nijmegen.

Het realiseren van deze innovatie in verkeersmanagement is een gezamenlijk project van de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de gemeenten Arnhem, Rheden en Nijmegen. Dit project maakt deel uit van een landelijk partnership: Talking Traffic.

Talking Traffic

In Talking Traffic werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden, de verkeersindustrie, telecom- en internetbedrijven en automotivebedrijven samen aan de ontwikkeling en uitrol van innovatieve verkeerstoepassingen. De innovatieve toepassingen van Talking Traffic, zoals de iVRI’s, zijn gericht op de bevordering van de verkeersdoorstroming, en het vergroten van de veiligheid en het comfort van de weggebruiker. Denk aan toepassingen die de weggebruikers informeren over de situatie op de weg, bijvoorbeeld files, snelheden en routes. En toepassingen die weggebruikers prioriteren, zoals ov en fietsers. Bij deze toepassingen wordt optimaal gebruik gemaakt van data en het uitwisselen van informatie. Een van de twaalf regionale overheden in dit partnership zijn de provincie Gelderland en het stedelijk verkeersnetwerk Arnhem Nijmegen, onder de noemer van SlimopWeg.

Concreet voor onze regio wordt nu binnen Talking Traffic onder meer gewerkt aan de installatie van deze nieuwe generatie intelligente verkeersregelinstallaties en het testen van de bijbehorende techniek. Deze iVRI’s zijn in staat aankomend verkeer te herkennen en hierop te anticiperen. De iVRI’s wisselen deze informatie continu uit, met elkaar en met de voertuigen. Op basis van deze real-time informatie van diverse bronnen maken ze bepaalde keuzes, waardoor ze het verkeer beter regelen. Zo kunnen ze inspelen op actuele drukte en kunnen ze, op aangeven van de betrokken wegbeheerder, bepaalde verkeersstromen prioriteit geven. Bijvoorbeeld dat een ambulance op tijd groen krijgt. Of dat een verkeerslicht eerder groen wordt voor een bus of fiets. Of dat auto’s minder vaak hoeven te stoppen en weer op te trekken.

In-car: ook informatie in de auto

De slimme VRI’s lopen voorop met hun techniek. “Ze geven ook actuele informatie door aan weggebruikers, via navigatiesystemen, apps en in-car systemen”, vertelt Ronald Sinnige, Kwaliteitsbeheerder VRI/Verkeer van de gemeente Nijmegen. “Hoe meer actuele verkeersinformatie er is, hoe beter de weggebruikers begeleid en geadviseerd kunnen worden. Daardoor kunnen zij beter anticiperen op verkeerssituaties, vóór de reis maar ook onderweg. En dat is weer goed voor de doorstroming van het verkeer én de verkeersveiligheid. Sinnige: “De iVRI’s zijn een megastap vooruit naar een betere doorstroming van het verkeer.”

In Nijmegen worden 31 iVRI’s geplaatst om de doorstroming in de stad te verbeteren. Sinnige: “Met als resultaat bijvoorbeeld minder files en een beter bereikbaar Nijmegen. En dat is goed voor het milieu én goed voor de economie.” Het systeem met de slimme verkeersregelinstallaties zal actief zijn als de renovatie van de Waalbrug start. Verwacht wordt dat met behulp van de iVRI’s de doorstroming dan mede kan worden bevorderd.

Regio Arnhem en de Pleijroute

Regionaal gezien is de Pleijroute (N325) één van de zwaarst belaste provinciale wegen. Op werkdagen worden de weggebruikers geconfronteerd met filevorming en oponthoud. Er is sprake van een groot aantal incidenten. Het spreekt voor zich dat het belangrijk is dat het verkeer optimaal wordt afgewikkeld. Op de Pleijroute en in de regio Arnhem worden daartoe eveneens 21 iVRI’s geplaatst. Met name op het traject Velperbroek – Westervoortse dijk. Voor de verkeersafwikkeling op de Pleijroute is er een dynamisch verkeersmanagement ontwikkeld. Hierbij wordt informatie gegeven aan de weggebruiker via zogenoemde wegkantsystemen zoals informatiepanelen. Verwacht wordt dat met de iVRI’s en de wisselwerking tussen de iVRI en de voertuigen en weggebruikers de doorstroming nog verder optimaliseert.

Vervangen van techniek

Het plaatsen van de iVRI’s bestaat met name uit het vervangen van de techniek in de regelkast bij de verkeerslichten en het installeren van de regelsoftware. Ook zullen een aantal verkeersregelinstallaties in zijn geheel worden vervangen in Nijmegen. In de loop der jaren zullen alle verkeersregelinstallaties vervangen worden door eveneens slimme verkeerslichten. Ruim 1.200 kruisingen in Nederland worden op deze manier aangepast. Het afstellen van verkeersregelinstallaties verloopt met de iVRI straks continu en volautomatisch, zodat er een zelfregulerend systeem ontstaat gericht op optimalisering van de doorstroming.