Tips en Tops voor Arnhem Slim op Weg

Na twee jaar samenwerken aan het project ‘Arnhem Slim op Weg’ is de balans opgemaakt.

Slotbijeenkomst Arnhem

Wat hebben we bereikt? Welke lessen hebben we geleerd? Hoe gaan we samen verder? Tijdens de slotbijeenkomst op donderdag 25 januari 2018 is er met werkgevers, leveranciers, en bestuurlijke partners gediscussieerd over Slimme Mobiliteit. Aan de hand van drie stellingen is gepeild hoe bedrijven en overheden de samenwerking willen voortzetten. Lees het verslag van de bijeenkomst.

Slimme en schone mobiliteit

In de toekomst zal duurzaamheid een steeds grotere rol spelen voor overheden. Dit thema kan aansluiten bij doelen van werkgevers, zoals vitaliteit en imago. Voor Arnhem Slim op weg zien we 2018 als een overbruggingsjaar. Lopende projecten sluiten we af en op kleine schaal kunnen we nieuwe projecten starten. Gerda Dreise, programmanager gemeente Arnhem: “De werkgeversaanpak is iets waar we ons hard voor maken. Met deze aanpak zijn veel goede resultaten geboekt. Hier willen we mee doorgaan en nieuwe bedrijven erbij betrekken. We zetten in op een olievlekwerking, om vanuit Arnhem en Nijmegen slimme en schone mobiliteit steeds groter te maken. Ook zal er een verbreding plaatsvinden vanuit Arnhem door samen te werken met 19 andere gemeentes uit de regio.” Vanaf 2019 zal er een nieuw regio-programma starten voor ‘Slimme en Schone mobiliteit’ starten waarvoor al geld is gereserveerd.